0.96M
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Проект з орфографії. М’який знак

1.

ПРОЕКТ З ОРФОГРАФІЇ
5 КЛАС
ВЧИТЕЛЬ:ПЕРЕСУНЬКО Т. М.

2.

ДОСЛІДИТИ ВЛАСТИВОСТІ М’ЯКОГО ЗНАКА
НАВЧИТИСЯ ПРАВОПИСУ СЛІВ З М’ЯКИМ
ЗНАКОМ
ОТРИМАТИ ЦІКАВІ ВІДОМОСТІ ПРО М’ЯКИЙ
ЗНАК
ФОРМУВАТИ ОРФОГРАФІЧНІ НАВИЧКИ

3.

1. Зібрати необхідну
літературу по темі.
2. Обговорити питання для
дослідження в групі.
3. Дослідити особливості
правопису м’якого знака.
4. Знайти додаткові
відомості з теми.
5. Проаналізувати матеріали
6. Створити мультимедійну
презентацію.

4.


Відростив собі животик
Знак м’який –м’який,як котик !
Знайте: буква ця німа,
В неї голосу нема.
Загадковий,хитрий знакНе читається ніяк !
І сам не вимовляється ,
Хоч часто зустрічається.
А потрапивши до слова,
Він пом’якшує вимову.
Може слово геть змінити !
Отже, треба з ним дружити !

5.

• Знання учнів про м’який знак
як букву поверхові та вимагають
закріплення.
• У письмових роботах учнів
типовою помилкою є “Правопис
м’якого знака”.
• Учні не володіють прийомами
запам’ятовування основних правил
правопису м’якого знака.

6.

• М’який знак –це буква ,яка позначає
м’якість попереднього приголосного звука
• Наприклад :
промінь,просьба,сіль,мільйон
• У вимові: [ пром‘ін`]

7.

1. Після л,н перед йо
( медальйон,мільйон,сеньйорита )
2. У дієсловах на –ть,-ться
(говорить, помиляється)
3. Перед твердими нешиплячими у середині слова
(лялька,призьба,боротьба )
4. У суфіксах –еньк-, -оньк-,
-есеньк-…(дівчинонька,легенько)

8.

5. У буквосполученні ьо
(кольоровий,пізнього,льон )
6. Після букв д,т,з,с,ц,л,н,
що позначають м’які звуки
(ґедзь,молодь,батько,черкаський)
ДЕ ТИ З’ЇСИ ЦІ
ЛИНИ

9.

Після б,п.в,м,ф,ж,ч,ш,щ
( кров,борешся,сипте,плач )
Після р у кінці складу,
слова
(Харків,перевірте,гіркий)
Після н перед ж,ч,ш,щ
(інжир,менший,банщик)

10.

• Діти,правила вивчайте
й назавжди запам’ятайте.
Перше правило такеДля розумників легке:
Букви треба пам’ятати,
Після них знак м’який писати:
Д,т,з,с,ц,л,н,-то як?
Пишемо ми м’який знак.
На човні він випливає,
-Де ти з’їси ці лини ?-питає.
Друге правило вчимоВід дієслова йде воно,
Пишається,вмиваєтьсяВ словах на –ться вживається.
• Ще запам’ятаймо:
Якщо лялька,то ляльчин,
А Наталка,то Наталчин,
І сільський,і морський,
І козацький знак м’який.
Після [ лٰ ] його вживати
необхідно,
Орфограму цю у слові пальці
видно.
Та не дружить м’який знак з
губними
І шиплячими такими,
Після р його не став ніколи,
Бо не пустить він тебе до
школи.

11.

• ЗАПИШІТЬ СЛОВА У ДВІ КОЛОНКИ:З
М’ЯКИМ ЗНАКОМ І БЕЗ НЬОГО.
Кавказ..кий,тюр..ма,астраханс..кий,різ..бяр,
арал..ський,камін..чик,ремін..чик,щіл..ний,
емул..сія,мален..кий,електропаял..ник,
астрахан..ці,щонаймен..ший,нян..чити,
економіч..ний,шахтарс..кий,емал..ований.
З перших букв прочитаєте крилатий вислів
English     Русский Правила