Презентацiя на тему
Що таке призма?
Паралелепіпед
Перерізи призми площиною
Види призм:
Вписані та описані фігури
Площа поверхні та об’єм призми
Призма в нашому житті
5.07M
Категория: МатематикаМатематика

Призма, рiзновид – паралелепiпед

1. Презентацiя на тему

ПРИЗМА, РIЗНОВИД – ПАРАЛЕЛЕПIПЕД

2. Що таке призма?

Призмою називаються многогранник, який складається
з двох плоских многокутників, що лежать в різних
площинах і суміщюються паралельним перенесенням,
і усіх відрізків, які з’єднують відповідні точки
многокутників.

3. Паралелепіпед

Паралелепіпед – вид призми, в основі якої лежить паралелограм.

4. Перерізи призми площиною

Площина перерізу паралелепіпеда може утворювати три многокутники:
- Трикутник
- Чотирикутник
- Шестикутник
Перетинаючи призму у трьох, чотирьох, шести точках відповідно
Площина перерізу призми може утворювати безліч різновидних
многокутників, кількість видів яких залежить від многокутника в основі
призми.

5. Види призм:

Призми поділяють за двома критеріями: Многокутником, що лежить в
основі та прямі та похилі
Похила призма - призма у якій бічні ребра не перпендикулярні
площинам основ
Назву призма отримує в залежності від многокутника в основі
Якщо в основі призми лежить паралелограм її, окрім чотирикутної
називають паралелограмом

6.

7. Вписані та описані фігури

Сфера вписана у призму
Сфера описана навколо призми
Циліндр вписаний у призму
Циліндр описаний навколо призми
Конус описаний навколо призми
Конус вписаний у призму

8. Площа поверхні та об’єм призми

Похила призма:
Бічна поверхня – s= P*l(L), де Р – периметр перпендикулярного
перерізу, l – довжина бічного ребра
Повна поверхня – S= s+2*
English     Русский Правила