725.26K
Категория: МатематикаМатематика

Призма. 11 клас

1.

ТЕМА УРОКУ:
«ПРИЗМА»

2.

Зміст уроку:
1.) Поняття призми.
2.) Елементи призми
3.) види призм:
- пряма призма;
- похила призма;
- правильна призма;
3.) Площа повної поверхні призми.
4.) Площа бічної поверхні призми.
5.) Об’єм призми.
6.) Призми, що зустрічаються в житті.

3.

ПРИЗМА
Многогранник, у якого
дві грані – рівні
n-кутники з відповідно
паралельними
сторонами, а всі інші
n граней –
паралелограми,
називається n-кутною
призмою
Bn
B1
B3
B2
An
A1
A3
A2

4.

Bn
B1
B3
Многокутники A1A2…An і
B1B2…Bn називаються
основами призми,
B2
An
Bn
A1
A3
B1
B3
A2
B2
а параллелограми –
бічнимими гранями
призми
An
A1
A3
A2

5.

БІЧНІ РЕБРА ПРИЗМИ
відрізки A1B1, A2B2,
Bn
… , AnBn
називаються
бічними ребрами
призми
B1
B2
An
Бічні ребра призм
рівні і параллельні
B3
A1
A3
A2

6.

ВИСОТА ПРИЗМИ
Перпендикуляр,
Bn
B1
B3
B2
An
A1
проведений из будьякої точки однієї
основи до площини
іншої основи,
називається висотою
призми
M
A3
A2
B1M ( A1A2 A3 )

7.

ДІАГОНАЛІ ПРИЗМИ
B1
C1
Діагоналлю призми
A1
D1
B
A
C
D
називається відрізок,
який сполучає дві
вершин призми, що
не належать одній
грані

8.

КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИЗМИ
Кількість:
граней n-кутної призми
English     Русский Правила