497.49K
Категория: МатематикаМатематика

Тузулер мен жазықтықтардын арақашықтығы

1.

А
В
Геометрия
10-сынып

2.

Сөзжұмбақ шешу
1. Кеңістікте бір жазықтықта жатпайтын екі түзу
............. түзулер деп аталады
2. ............... екі жазықтық параллель жазықтықтар деп
аталады
3. Бір ұшы жазықтықта жататын және жазықтыққа
перпендикуляр болмайтын кесінді қалай аталады?
4. Бір жазықтыққа перпендикуляр екі түзу
өзара............... болады
1
2
3
4

3.

1. Параллель жазықтықтардың арақашықтығы
А
Х
В
У
β
Анықтама.
Параллель екі жазықтықтың
арақашықтығы деп олардың
біреуінің кез келген нүктесінен
екіншісіне түсірілген перпендикулярдың ұзындығын айтады

4.

5.

2. Жазықтық пен оған параллель түзудің арақашықтығы.
А
Х
Х
а
II а
В
У
Y
Анықтама.
Жазықтық пен оған параллель
түзудің арақашықтығы деп кез
келген нүктесінен жазықтыққа
түсірілген перпендикулярдың
ұзындығын айтады.

6.

3. Айқас түзулердің арақашықтығы
a
a
А
Анықтама.
Айқас түзулердің арақашықтығы
деп олардың ортақ перпендикулярының ұзындығын айтады
Х
β
b
В
Y
У

7.

№3
AB
AA , BB
В AA 7см, BB 10см, А В 4см
Бер: АВ кесіндісі
А
7см
10см
С
4см
А
Т.к АВ
Шешуі:
AA // AC , AC 4см
СВ АА 7 см
BC 10 7 3 см
В
АВС С 900
АВ АС ВС
2
16 9 5 см
2

8.

№6
А
С
β
Д
В
F
E

9.

№8
А
С
O
Д
B

10.

№9
А
C
О
B
English     Русский Правила