461.00K
Категория: МатематикаМатематика

Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру

1.

Алгебра-9
Тригонометриялық
өрнектерді түрлендіру

2.

“ Қазақстанға саяхат”

3.

Блиц- сұрақтар
1 - сұрақ :
Градустық /радиандық/
өлшемде берілген бұрышты
радиандық/ градустық/
өлшемге қалай ауыстыруға болады?

4.

у
В(х;у)
r
А
О
бұрышының синусы деп
х
2 – тапсырма:
Оң және сол бөліктерде тұрған
тұжырымдарды сәйкестендіріп
бағыт арқылы анықтама
шығатындай етіп қосыңдар
А нүктесінің ординатасының
абсциссасына қатынасын атайды
бұрышының косинусы
деп
В нүктесінің ординатасының радиусқа
қатынасын атайды
бұрышының тангенсі
деп
В нүктесінің абсциссасының
ординатасына қатынасын атайды
бұрышының котангенсі
деп
В нүктесінің абсциссасының
радиусқа қатынасын атайды

5.

3 - сұрақ
у= sin
функциясының анықталу және мәндер
облыстарын атаңдар.

6.

4 - тапсырма
бұрышы қай ширекке тиісті екенін бағыт арқылы
қосып көрсетіңдер / сәйкес жауаптарды байланыстырыңдар/
>0 , cos >0
<0
Sin <0, cos
Sin
І ширек
ІІ ширек
Sin
Ctg
Cos
>0, tg
>0
ІІІ ширек
<0
ІV ширек
>0, sin
<0, tg
<0

7.

5 – сұрақ
Қандай тригонометриялық функцияларды
жұп функциялар қайсысын
тақ функциялар деп атаймыз?

8.

6 - тапсырма
Негізгі тригонометриялық теңбетеңдіктерді жалғастырыңдар :
sin 2 cos 2
ctg
1
2
cos
sin
cos
tg * ctg
1 ctg
2

9.

№1
Өрнекті ықшамдаңдар:
cos
tg
1 sin

10.

№2
Өрнекті ықшамдаңдар:
sin( ) sin ctg ( ) ctg cos( )

11.

№3
x
f ( x ) cos x sin 2 x tg
2
x
3
, мұндағы
болса , f(x)- табыңдар

12.

№4
Өрнекті ықшамдаңдар:
1 sin 1 cos
:
1 cos 1 sin

13.

№5
3
болса tg
sin
,
2
2
,
мәнін табыңдар

14.

17
8
α
15

15.

- қайталауды қажет етпейді бәрін түсіндім
– келесі сабақта осы тапсырма жайлы есіме түсірсе екен
-қиын, сыныпта тағыда ұқсас есеп шығарғым келеді
1.800 бұрыш қай ширекке
тиісті
А) I B)II C)III D)IV
2. Cos 600 –ң мәнін табыңдар
А) B)
2
D) 3
1
2
2
C)
3
2
3
3. Сандардың қайсысы нөлден
кіші
4 0
0
5
онда tg табыңдар
4. Егер cos
2
болса ,
5. Өрнекті ықшамдаңдар
2
(sin cos ) 2 cos sin 2
А) sin1500 B)
cos 1200 C) sin 600
D)cos 500
А) 3 B) 2 C)0 D)1
5
4
А) sin 2 cos 2 B)0
C) 4 sin cos D) 2

16.

17.

Тест тапсырмаларының жауаптары
Жауаптар

1
2
3
4
5
А
А
В
А
С

18.

Үй тапсырмасы:
1. Теориялық материалдарды қайталау
2. А №301
В № 304
С №328
English     Русский Правила