14.00M
Категория: ЛингвистикаЛингвистика

יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח

1.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬

2.

‫נוסע‬
‫נְ סיעה‬
‫קורא‬
‫ְקריאה‬
‫פוגש‬
‫פגישה‬
‫פותח‬
‫פתיחה‬
‫כותב‬
‫כתיבה‬
‫סוגר‬
‫סגירה‬
‫יוצא‬
‫יציאה‬
‫מוכר‬
‫מכירה‬
‫בודק‬
‫בדיקה‬
‫שומע‬
‫שמיעה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫פועל‬
‫בהווה‬
‫שם פעולה‬
‫פועל‬
‫בהווה‬
‫שם פעולה‬

3.

‫‪ֹ ‬ו‪ ‬‬
‫‪ ‬י‪ ‬ה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הפועל בהווה‬
‫שם פעולה‬

4.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הוא קורא מהר‪ .‬ה ְקריאה‬
‫_______ שלו מהירה‪.‬‬

5.

‫הן משתדלות ללכת לעבודה ברגל‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫מפני שהן יודעות שה הֲ ליכה‬
‫________ טובה לבריאות‪.‬‬

6.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הם לא נוסעים לעבודה במונית‬
‫מפני שה נְ סיעה‬
‫_______ באוטובוס זולה יותר‪.‬‬

7.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫למה את עוצרת פה?!‬
‫אין כאן עֲצירה‬
‫_______!‬

8.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הרופא בדק לנֹועה את הגרון‪.‬‬
‫________ לא כאֲ בה לה‪.‬‬
‫ה ְבדיקה‬

9.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫איך יוצאים מכאן?‬
‫________?‬
‫איפה ה יציאה‬

10.

‫צילום‪ :‬אריאל ירוזולימסקי‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫רחל מוכרת את הדירה שלה‪.‬‬
‫היא שמה שלט על המרפסת‪:‬‬
‫________‪.‬‬
‫דירה ל מכירה‬

11.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬

12.

‫רץ‬
‫רי צ ה‬
‫שר‬
‫שירה‬
‫טס‬
‫טיסה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫‪ ‬י‪ ‬ה‬
‫‪ ‬‬
‫הפועל‬
‫שם פעולה‬

13.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הם טסו מלוס אנג'לס לישראל‪.‬‬
‫_______ הייתה ארוכה מאוד‪.‬‬
‫ה טיסה‬

14.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫ריטה ודני אוהבים לרוץ ביחד‪.‬‬
‫_____ ‪-‬בוקר בפארק‪.‬‬
‫כל יום שישי הם יוצאים ל ריצת‬

15.

‫שות ה‬
‫ְשתייה‬
‫עו ל ה‬
‫עֲלייה‬
‫רואה‬
‫ְראייה‬
‫עושה‬
‫עֲשייה‬
‫קונה‬
‫ְקנייה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫פועל‬
‫בהווה‬
‫שם פעולה‬

16.

‫‪ֹ ‬ו‪ ‬ה‬
‫‪ ‬ייה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הפועל בהווה‬
‫שם פעולה‬

17.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הוא מעדיף לעלות הביתה במעלית‬
‫במ ְדרגות קשה לו‪.‬‬
‫______ ַ‬
‫מפני שה עֲלייה‬

18.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫קשה לאיגור לראות את ההודעות בטלפון‪.‬‬
‫_______‪.‬‬
‫מחר הוא יֵלֵ ך לבדיקת‪ְ -‬ראייה‬

19.

‫אין לה זמן לקנות בגדים בקניון‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫______ באינטרנט‪.‬‬
‫היא מזמינה בגדים דרך אתר ‪-‬קנייה‬

20.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬

21.

‫לטייל‬
‫טיול‬
‫לסדר‬
‫סידור‬
‫לבקר‬
‫בי קו ר‬
‫לחפש‬
‫חיפוש‬
‫לבשל‬
‫בישול‬
‫לתקן‬
‫תי קון‬
‫לעשן‬
‫עישון‬
‫לבטל‬
‫ביטול‬
‫לטפל‬
‫טי פו ל‬
‫לספר‬
‫ס י פו ר‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫שם הפועל‬
‫שם פעולה‬
‫שם הפועל‬
‫שם פעולה‬

22.

‫ְל‪ ‬‬
‫‪ ‬י‪ּ ‬ו‪ ‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫שם הפועל‬
‫שם פעולה‬

23.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫המורה מספרת סיפור‬
‫________ ְלי ְַל ֵדי‪-‬הכיתה‪.‬‬

24.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫תיקנו את המכונית‪.‬‬
‫במוסך ְ‬
‫________ עלה הרבה כסף‪.‬‬
‫ה תיקון‬

25.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫תמר לומדת לבשל‪.‬‬
‫היא משתתפת בקורס‪ -‬בישול‬
‫______‪.‬‬

26.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫אורי‪ ,‬אַ ל ְתעַ ֵשן פה!‬
‫______ אסור!?‬
‫אתה לא רואה שה עישון‬

27.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬

28.

‫להזמין‬
‫הזמנה‬
‫להחליט‬
‫החלטה‬
‫להמליץ‬
‫המלצה‬
‫להשפיע‬
‫השפעה‬
‫להרגיש‬
‫הרגשה‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫ְלהַ ‪ ‬י‪ ‬‬
‫הַ ‪ ‬ה‬

29.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫קיבלתי הזמנה‬
‫______ ליום‪-‬הולדת של רותי‪.‬‬
‫היא הזמינה גם את גדי‪.‬‬

30.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫בשעה ‪ 10:00‬כולם מפסיקים לעבוד‬
‫_______‪.‬‬
‫ויוצאים ל הפסקה‬

31.

‫צילום‪ :‬איל יצהר‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫מיכאל וחנה משכירים את הדירה שלהם‪.‬‬
‫הם שמו שלט על המרפסת‪:‬‬
‫______ מהבעלים"‪.‬‬
‫"להשכרה‬

32.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬

33.

‫להתקדם‬
‫התקדמות‬
‫להתרגש‬
‫התרגשות‬
‫להתנצל‬
‫התנצלות‬
‫להתנהג‬
‫התנהֲ גות‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫ְלה ְת‪ ‬‬
‫הת‪ּ ‬ות‬

34.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫היא רוצה להתנצל ולבקש סליחה מהחבר שלה‬
‫לכן היא כותבת לו מכתב התנצלּות‬
‫________ ‪.‬‬

35.

‫מנהל‪-‬ביה"ס הזמין את ההורים להשתתף באסיפת‪-‬הורים‪.‬‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
‫הוא אמר שה השתתפּות‬
‫_________ חשובה‪.‬‬

36.

‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬

37.

‫שם הפעולה בשלטים‬
‫יונית יוגב ‪ ‬צוות פיתוח חומרי למידה מתוקשבים ‪ ‬האגף לחינוך מבוגרים ‪ ‬משה"ח ‪2016‬‬
English     Русский Правила