Знання можуть бути купою каміння, що задавила особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість. М. Розов
Елементи піраміди
Тест «Перевір себе…»
Тест «Перевір себе…»
Формули площі піраміди
Формула площі правильної зрізаної піраміди
Вчимося будувати піраміду
4.05M
Категория: МатематикаМатематика

Площі бічної та повної поверхонь піраміди

1.

2. Знання можуть бути купою каміння, що задавила особистість. І знання можуть бути вершиною піраміди, на якій стоїть особистість. М. Розов

3.

a
a
d
b
a
a
a
a
h
a
b
c
d2
h
d1
b
a
b

4. Елементи піраміди

Висота
піраміди
–– перпендикуляр,
опущений
з вершини
Вершина
піраміди
– точка,
розташована
нанад
висоті
піраміди,
яка
Бічні
ребра
Відрізки,
щощо
сполучають
вершину
піраміди
з якого
Основа
грані
піраміди
– – трикутники,
довільний
мають
многокутник,
спільну
вершину
площиною
та піраміди
Апофема
–(SA,
висота
бічної
грані
на
основу піраміди
(SO)
проектується
на основу
цієї
піраміди
(S)(SK)
вершинами
основи
SB,піраміди
SC,
SD)
розміщено
утворюють
вершину
бічну
поверхню
піраміди
(ABCD)
(ASB,
BSD, CSD, CSA)
S
Основа
Висота
Вершина
Бічні ребра
C
A
K
O
D
Бічна грань
B
Апофема
Елементи піраміди

5. Тест «Перевір себе…»

Яке найменше число граней
може бути у піраміди?
Неправильно
а) 2
б) 3
Неправильно
в) 4
Правильно
Чи існує піраміда, яка має
125 ребер?
Неправильно
а) Існує
б) Не існує Правильно
Чи існує піраміда, яка має
125 граней?
а) Існує
Правильно
б) Не існує Неправильно
Чи може піраміда мати дві
бічні грані, які
перпендикулярні до основи?
а) Може
Правильно
б) Не може
Неправильно
Чи може піраміда мати три
бічні грані, які
перпендикулярні до основи
а) Може
Неправильно
б) Не може
Правильно

6. Тест «Перевір себе…»

Піраміда може мати два
бічні ребра
перпендикулярні до основи
Неправильно
а) Так
Правильно
б) Ні
Існує піраміда, яка має 18
плоских кутів
а) Існує
Неправильно
б) Не існує
Правильно
Тетраедр – це піраміда?
Правильно
а) Так
Неправильно
б) Ні
Чи є піраміда
тетраедром?
а) Так
б) Ні
Неправильно
Правильно
Якщо одна з бічних граней
піраміди перпендикулярна
до основи, то висота
піраміди збігається з
висотою даної грані?
а) Так
б) Ні
Правильно
Неправильно

7. Формули площі піраміди

8. Формула площі правильної зрізаної піраміди

С1
D1
A1
M1
B1
D
С
A
M
B
Формула площі правильної
зрізаної піраміди

9.

10. Вчимося будувати піраміду

English     Русский Правила