Площі поверхонь призми
Призма
Бічні ребра призми
Висота призми
Діагоналі призми
Кількість елементів призми
Діагональні перерізи призм
Види призм
Пряма і похила призми
Правильна призма
Правильні призми
Площа поверхні призми
Теорема про площу бічної поверхні прямої призми
Бічна поверхня прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми Sбічне=ph Повна поверхня призми дорівнює сумі площі бічної
643.76K
Категория: МатематикаМатематика

Площі поверхонь призми

1. Площі поверхонь призми

2.

3. Призма

Многогранник, у якого дві
грані – рівні
nкутники з відповідно
паралельними сторонами,
а всі інші n граней –
паралелограми,
називається n-кутною
призмою
Bn
B1
B3
B2
An
A1
A3
A2

4.

Bn
B1
B3
Многокутники A1A2…An і
B1B2…Bn називаються
основами призми,
B2
An
Bn
A1
A3
B1
B3
A2
B2
а параллелограми –
бічнимими гранями
призми
An
A1
A3
A2

5. Бічні ребра призми

відрізки A1B1, A2B2, …
, AnBn називаються
бічними ребрами
призми
Bn
B1
B3
B2
Бічні ребра призм
рівні і
параллельні
An
A1
A3
A2

6. Висота призми

Bn
B1
B3
B2
An
A1
Перпендикуляр,
проведений из будьякої точки однієї
основи до площини
іншої основи,
називається
висотою призми
M
A3
A2
B1M ( A1A2 A3 )

7. Діагоналі призми

B1
C1
A1
D1
B
A
C
D
Діагоналлю призми
називається відрізок,
який сполучає дві
вершин призми, що не
належать одній грані

8. Кількість елементів призми

Кількість:
граней n-кутної призми
English     Русский Правила