Сабақтың мақсаты:
Алкандар. (қаныққан көмірсутектер. Парафиндер..)
Метанның гомологтық қатары
Радикалдар – жұптаспаған электроны бар бөлшектер.
Алкандардың Изомериясы және номенклатурасы
Алкандардың Изомериясы және номенклатурасы
Алкандардың Изомериясы және номенклатурасы
Метанның құрылысы
Физикалық қасиеттері
246.50K
Категория: ХимияХимия

Алкандар. (қаныққан көмірсутектер. Парафиндер.)

1. Сабақтың мақсаты:

-көміртегі атомының электрондық
құрылымын және оның әр түрлі
қосылыстардың туындауына әсерін түсіну
- органикалық қосылыстар үш еселенген
көрініс
- көміртегінің тізбек тудыру қабілетін және
соның салдарынан органикалық
қосылыстардың әр түрлілігін түсіну
- гомологтық қатардың туындауын түсіну
- изомерлер туындауының мүмкіндігін түсіну

2. Алкандар. (қаныққан көмірсутектер. Парафиндер..)

Алкандар – көміртектің барлық
атомдары дара (σ-) сигма
байланыспен байланысқан жалпы
формуласы мынандай көмірсутектер
CnH2n+2

3. Метанның гомологтық қатары

Гомологтар – құрылысы мен қасиеті ұқсас ,бір немесе
бірнеше СH2. тобына айырмасы бар жалпы формуласы
бірдей заттар
СН4
метан
С2H6
C6H14
гексан
этан
C7H16
гептан
C3H8
пропан
C8H18
октан
C4H10
бутан
C9H20
нонан
C5H12
пентан
C10H22 декан

4. Радикалдар – жұптаспаған электроны бар бөлшектер.

Саны
Сан атауы
Радикалдың
формуласы
Радикалдың
атауы
1
Моно-
-СН3
Метил
2
Ди-
-С2Н5
Этил
3
Три-
-С3Н7
Пропил
4
Тетра-
-С4Н9
Бутил
5
Пента-
-С5Н11
Пентил

5. Алкандардың Изомериясы және номенклатурасы

1.
Құрылымдық:
CH3 – CH - CH2 - CH3

CH3
Алгоритм.
Негізгі тізбекті таңдап алу:
CH3 – CH - CH2 - CH3

CH3

6. Алкандардың Изомериясы және номенклатурасы

2.
Негізгі тізбектегі атомдарды
нөмірлеу және радикалдың орнын
анықтау
1
2
3
4
CH3 – CH - CH2 - CH3

CH3

7. Алкандардың Изомериясы және номенклатурасы

атау:
1
2
3
4
CH3 – CH - CH2 - CH3

CH3
3.
2 - метилбутан

8. Метанның құрылысы

• алкандарға sp³-гибридтену тән;
• байланыс ұзындығы С-С = 0,154 нм
• орбиталдар арасындағы бұрыш= 109° 28´
сурет 3.
c
c
c
c
c
c
0,154 нм
Гибридтелген орбиталь
сурет 1.
+
s
109°28´
Метан
сурет2.
р
көміртегі және сутегі
орбитальдарының қабысуы
.
c

9. Физикалық қасиеттері

СН4…C4Н10 –
газдар
Tқайнау:
-161,6…-0,5 °C
T балқу:
-182,5…-138,3 °C
С16Н34…ары
С5Н12…C15Н32
қарай қатты заттар
–сұйықтар
T қайнау:
T қайнау:
287,5 °C
36,1…270,5 °C
Tбалқу:
T балқу:
-129,8…10 °C
20 °C
Салыстырмалы молекулалық массаларының
өсу ретіне қарай қайнау, балқу
температуралары артады
English     Русский Правила